Základní škola Klatovy
 Čapkova ul. 126, 339 01


tel.: 376 313 353   zscapkova@investtel.cz 

  
  

logo motyl

 

oceneni

Sekretariát školy

tel.: 376 313 353

Zprávy z činnosti ŽP - září - listopad 2023

 Pod vedením Mgr. S. Musilové a Bc. S. Švantnerové působí na půdě školy po celý školní rok žákovský parlament (dále jen ŽP). V pravidelných intervalech se koná vždy jednou za 14 dní ve středu v 7:30. Účastní se ho zvolení zástupci. (viz seznam výše) ze 4. – 9. ročníků.

Během září proběhly ve třídách volby. Třídy 4.,5.,7.,8. a 9. ročníku si zvolily své dva zástupce, kteří svou třídu v ŽP budou zastupovat a reprezentovat. Třídy 6. ročníku si volily své zástupce na adaptačním kurzu v Úborsku. První společná schůzka byla seznamovací a informační. Pobavili jsme se o prvních akcích a projektech, které by se v novém školním roce 2023/2024 mohly uskutečnit.

V říjnu 2023 byl zvolen předseda žákovského parlamentu – Václav Kozák z 9.A. Počátkem tohoto měsíce proběhl adaptační den žákovského parlamentu, kde si žáci zahráli aktivity na podporu spolupráce a stmelovacích aktivit. Další hodiny byly věnovány seznamovacím aktivitám, podpoře dobrých vztahů v kolektivu, spolupráci a komunikaci.

Na podzim jsme navštívili ČTK v Praze a dozvěděli jsme se mnoho užitečných informací, které využijeme při tvorbě školního časopisu – „Čapkoviny“.

Zapojili jsme se do projektu ,,Hrdá škola“. V projektu je v nabídce každý měsíc různě motivovaný den.

V listopadu proběhl tématicky motivovaný den - ,,Den bez batohů.“

Zprávy z činnosti ŽP – květen, červen 2022

Koncem května (27. 5.) proběhl další ročník školního fóra, kde zástupci 5. až 9. ročníků měli příležitost vyjádřit, co se jim na škole a ve městě líbí a co by naopak chtěli změnit nebo vylepšit. Žáci ve vzájemné spolupráci zdůraznili několik oblastí, které by ve škole a ve městě chtěli změnit. K navrhovaným tématům se posléze vyjádřila paní ředitelka a pan místostarosta. 

Zástupci ŽP dále vyjádřili zájem uspořádat ve škole „No Backpack Day“ neboli „Den bez školních tašek“ – akci populární na soc. sítích, do které se zapojuje řada škol po celém světě. Každý, kdo se chtěl zúčastnit, si v tento den přinesl své školní pomůcky v čemkoli jiném než ve své školní tašce, batohu či aktovce. Smyslem akce bylo poukázat na problematiku rozvojových zemí, kde si miliony dětí nemohou dovolit pořídit školní batoh, a tak si musí veškeré pomůcky do často až několik kilometrů vzdálených škol nosit v rukách. Cílem tedy bylo vyjádřit symbolickou podporu vzdělávání v zemích třetího světa a také zjistit, v čem všem se dají nosit školní pomůcky. Do akce se 3. 6. zapojili žáci 4. – 9. ročníku, akce se velmi vydařila, některá zavazadla byla skutečně vtipná, bavili se děti i učitelé.

Vybraní zástupci ŽP se také 22. 6. účastnili akce „Táhneme za jeden provaz“, kde si pro děti připravili 2 soutěžní stanoviště.

Zprávy z činnosti ŽP – březen, duben 2022

Hravá forma stmelení kolektivu a pěstování pozitivního klimatu školy – akce „Barevný týden“ se uskutečnila od 14. do 18. března. Pro každý den byly určeny 1 – 2 barvy, do kterých se žáci měli obléknout, čím více, tím lépe. Akce byla pojata i jako soutěž – soutěžilo se o to, jaká třída chodila po dobu týdne nejvíce „vybarvená“. O hodnocení se postarali jednotliví zástupci ŽP. Nejvíce bodů nasbíraly třídy 9. A, 7. A a 7. B.

Zprávy z činnosti ŽP – leden, únor 2022

31. ledna, v den vydávání pololetního vysvědčení, se uskutečnila akce „Cinema school“, při které se promítaly filmy dle výběru jednotlivých tříd. Navržena a diskutována byla akce „Barevný týden“, kdy by žáci přišli do školy v předem určené barvě. Prozatím byly vybrány barvy, každý den jiná: červená (růžová), černá (bílá), modrá (fialová), šedá. O další organizaci budeme jednat na dalších zasedáních.

Zprávy z činnosti ŽP – listopad, prosinec 2021

Hlavní náplní schůzek v tomto období byla příprava, realizace a vyhodnocení soutěže o nejlépe vyzdobenou třídu vánoční tematikou. Akce byla zástupci ŽP kladně hodnocena, soutěže se zúčastnila většina tříd, výherci soutěže byly třídy 7. B na 2. stupni a 5. A na 1. stupni. Dále byla žákům představena pořádaná celorepubliková anketa Zlatý Ámos, někteří zástupci o ni vyjádřili zájem. S větším ohlasem se však setkal návrh uspořádat na naší škole vlastní anketu o nejoblíbenějšího, nejsympatičtějšího… učitele.

Zprávy z činnosti ŽP – září, říjen 2021

Během září proběhly ve třídách volby, každá třída od 4. do 9. ročníku si zvolila své dva zástupce, kteří budou svou třídu v ŽP zastupovat a reprezentovat. První schůzky byly seznamovací a informační. Navrhovány byly také první akce a projekty, které by se v novém školním roce mohly uskutečnit. ŽP se v tomto školním roce bude scházet jednou za 14 dní v pátek před vyučováním (od 7:30 do 7:50). Předsedkyní ŽP byla zvolena Lilly Anna Jahnová (9. A), místopředsedkyní Barbara Bošková (8. C).

"

Zprávy z činnosti ŽP – září, říjen 2020

Během září proběhly ve třídách volby, každá třída od 4. do 9. ročníku si zvolila své dva zástupce, kteří budou svou třídu v ŽP zastupovat a reprezentovat. Před uzavřením škol došlo začátkem října pouze k první schůzce zvolených členů parlamentu. Byla to schůzka seznamovací a informační. Navrhovány byly také první akce a projekty, které by se v novém školním roce mohly uskutečnit. Po domluvě se členy se parlament v tomto školním roce (pokud nepotrvá distanční výuka) bude scházet jednou za 14 dní ve čtvrtek před vyučováním (od 7:30 do 7:50).

"

Zprávy z činnosti ŽP – únor 2020

Začátkem února jsme opět zavítali do Domova pokojného stáří. Pro tamní seniory jsme si po vánočních „Ježíškových vnoučatech“ připravili jeden z dalších skupinových programů. Žáci si pro babičky a dědečky připravili výrobu papírového čtyřlístku, dále si společně zazpívali a zbývající čas jsme strávili vzájemným povídáním při čaji a malém občerstvení. Atmosféra byla velmi radostná a vřelá.

S vybranými žáky 9. ročníků (účastníky) a 8. ročníků (organizátory) jsme se pravidelně scházeli nad plánováním školního plesu pro 9. ročníky, který se uskuteční 17. března.

Dále na březen připravujeme soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu jarními (velikonočními) motivy.

"

Zprávy z činnosti ŽP – leden 2020

Na prvním lednovém setkání proběhla reflexe projektu „Klatovská Ježíškova vnoučata“ – žáci promluvili o své individuální zkušenosti z návštěvy vybraného seniora v Domově pokojného stáří nebo z hromadného vystoupení a tvoření v Domově seniorů v Újezdci. U všech se opakovaly pocity radosti, štěstí a spokojenosti. I druhý ročník projektu jsme vyhodnotili jako vydařený a úspěšný.

Během ledna probíhala příprava na projekt „Cinema school“, zástupci ŽP se zapojili do jeho organizace – rozvíjeli své schopnosti komunikace se spolužáky i s učiteli. Každá třída si vybrala film, který by chtěla společně zhlédnout. Projekt se poté uskutečnil 30. ledna – v den vydávání pololetního vysvědčení.

Žáci 9. ročníků vyslovili přání uspořádat pro sebe a své spolužáky školní ples. Byla domluvena pravidla pro pořádání této akce, se kterými žáci souhlasili, takže nyní nic nebrání tomu, abychom se společně pustili do plánování a organizování této akce, která se uskuteční v březnu.

"

Zprávy z činnosti ŽP – listopad, prosinec 2019

Hlavní náplní schůzek v tomto období byla příprava a realizace 2. ročníku projektu Klatovská Ježíškova vnoučata.

Dne 11. prosince 2019 jsme s vybranými žáky 5. až 9. ročníků navštívili Domov pro seniory v Újezdci. Žáci, kteří projevili zájem se do akce zapojit, si pro seniory připravili zajímavý předvánoční program. Seniory překvapili společným zpíváním koled a výrobou vánoční dekorace.

20191211 10232320191211 09514420191211 101001

V Domově pokojného stáří si místní senioři opět připravili seznam skromných přání. Žáci plnili přání a navštívili vybraného seniora sami, s kamarádem nebo i se svojí rodinou. Navíc o hromadnou návštěvu se 17. 12. postarali žáci 9. tříd. Společně se seniory zpívali koledy, povídali si s nimi, rozdávali drobné dárečky a přání.

Všichni senioři byli potěšeni přítomností dětí, komunikací a spoluprací s nimi. Žáci si odnesli dobrý pocit, že mohli seniorům udělat radost svou přítomností, připravenými aktivitami a drobnými dárky.

JV1

"

Zprávy z činnosti ŽP – září, říjen 2019

Během září proběhly ve třídách volby, každá třída od 4. do 9. ročníku si zvolila své dva zástupce, kteří budou svou třídu v ŽP zastupovat a reprezentovat. ŽP se v tomto školním roce bude scházet každé úterý před vyučováním (od 7:30 do 7:50). Začátkem října proběhl pro zvolené členy dvouhodinový adaptační kurz, jehož cílem bylo stmelení kolektivu za pomoci různých her a aktivit na seznámení, spolupráci a komunikaci. Žáci také měli možnost diskutovat a navrhovat akce a projekty na školní rok 2019/2020. Navrhován byl mimo tradiční akce a projekty např. školní ples 9. ročníků nebo přespání ve škole jako odměna pro aktivní členy ŽP. Předsedkyní ŽP byla zvolena Adéla Kovaříková (9. A), místopředsedkyní Vendula Reháková (9. A). 

Kalendář akcí

únor 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

certifikát jídelna

aktivni_skola.2