Základní škola Klatovy
 Čapkova ul. 126, 339 01


tel.: 376 313 353   zscapkova@investtel.cz 

  
  

logo motyl

 

oceneni

Sekretariát školy

tel.: 376 313 353

 

Zprávy z činnosti ŽP – prosinec 2023 - únor 2024

Prosinec

V průběhu prosince byl v jednání hlavně plán na Den dobrých skutků. Žáci se na předchozím zasedání shodli na návštěvě klatovského útulku, kam bychom odnesli krmení a pamlsky pro psy. Bohužel se nám však do Vánoc nepodařilo s vedením útulku spojit, abychom zjistili, zda by spolupráce byla možná. Proto jsme právě na předvánoční schůzce plán přehodnotili a rozhodli jsme se pro alternativu v podobě výroby vánočních přáníček pro organizace 
 
Adra, o.p.s.

Následně jsme se s několika vybranými zástupci ŽK vypravili společně s paní učitelkou Musilovou do charitativního obchodu Adra v Klatovech. Přání od nás převzal pan Novák, který byl z tohoto nápadu i gesta naprosto nadšený. Přání z jeho rukou se dostala do několika domovů pro seniory v Klatovech. Dle jeho slov by byli za celý spolek také moc rádi za podobná přání i k Velikonocům, bylo by tedy skvělé, kdyby se do výroby zapojilo více tříd.

Leden

V tomto měsíci jsme plánovali akce na nastávající období a plánoval se Den her na 31.1. 2024.

Dne her se zúčastnila většina tříd druhého i prvního stupně. Jednalo se převážně o akci na stmelení kolektivu a podporu kreativity dětí. Na předchozím setkání parlamentu žáci navrhovali různé hry, které si do svých tříd mohou přinést. Cílem bylo, aby si donesli také nějaké méně známé hry a představili je spolužákům, což se podařilo. V každé třídě měli žáci za úkol se předem rozdělit do menších skupin, v nichž budou hrát. Hry si mohli také mezi sebou libovolně měnit. Akce vydařila a sklidila pozitivní ohlasy.

Únor

Valentýnská přání- někteří zástupci žákovského parlamentu dne14.2. 2024 potěšili ostatní žáky/žákyně ve škole vyrobenou Valentýnkou– citát, milé rčení, abychom si připomněli svátek zamilovaných.


IMG 5701 IMG 5702 IMG 5703IMG 5704 IMG 5705 

Zprávy z činnosti ŽP - září - listopad 2023

 Pod vedením Mgr. S. Musilové a Bc. S. Švantnerové působí na půdě školy po celý školní rok žákovský parlament (dále jen ŽP). V pravidelných intervalech se koná vždy jednou za 14 dní ve středu v 7:30. Účastní se ho zvolení zástupci. (viz seznam výše) ze 4. – 9. ročníků.

Během září proběhly ve třídách volby. Třídy 4.,5.,7.,8. a 9. ročníku si zvolily své dva zástupce, kteří svou třídu v ŽP budou zastupovat a reprezentovat. Třídy 6. ročníku si volily své zástupce na adaptačním kurzu v Úborsku. První společná schůzka byla seznamovací a informační. Pobavili jsme se o prvních akcích a projektech, které by se v novém školním roce 2023/2024 mohly uskutečnit.

V říjnu 2023 byl zvolen předseda žákovského parlamentu – Václav Kozák z 9.A. Počátkem tohoto měsíce proběhl adaptační den žákovského parlamentu, kde si žáci zahráli aktivity na podporu spolupráce a stmelovacích aktivit. Další hodiny byly věnovány seznamovacím aktivitám, podpoře dobrých vztahů v kolektivu, spolupráci a komunikaci.

Na podzim jsme navštívili ČTK v Praze a dozvěděli jsme se mnoho užitečných informací, které využijeme při tvorbě školního časopisu – „Čapkoviny“.

Zapojili jsme se do projektu ,,Hrdá škola“. V projektu je v nabídce každý měsíc různě motivovaný den.

V listopadu proběhl tématicky motivovaný den - ,,Den bez batohů.“

Zprávy z činnosti ŽP – květen, červen 2022

Koncem května (27. 5.) proběhl další ročník školního fóra, kde zástupci 5. až 9. ročníků měli příležitost vyjádřit, co se jim na škole a ve městě líbí a co by naopak chtěli změnit nebo vylepšit. Žáci ve vzájemné spolupráci zdůraznili několik oblastí, které by ve škole a ve městě chtěli změnit. K navrhovaným tématům se posléze vyjádřila paní ředitelka a pan místostarosta. 

Zástupci ŽP dále vyjádřili zájem uspořádat ve škole „No Backpack Day“ neboli „Den bez školních tašek“ – akci populární na soc. sítích, do které se zapojuje řada škol po celém světě. Každý, kdo se chtěl zúčastnit, si v tento den přinesl své školní pomůcky v čemkoli jiném než ve své školní tašce, batohu či aktovce. Smyslem akce bylo poukázat na problematiku rozvojových zemí, kde si miliony dětí nemohou dovolit pořídit školní batoh, a tak si musí veškeré pomůcky do často až několik kilometrů vzdálených škol nosit v rukách. Cílem tedy bylo vyjádřit symbolickou podporu vzdělávání v zemích třetího světa a také zjistit, v čem všem se dají nosit školní pomůcky. Do akce se 3. 6. zapojili žáci 4. – 9. ročníku, akce se velmi vydařila, některá zavazadla byla skutečně vtipná, bavili se děti i učitelé.

Vybraní zástupci ŽP se také 22. 6. účastnili akce „Táhneme za jeden provaz“, kde si pro děti připravili 2 soutěžní stanoviště.

Zprávy z činnosti ŽP – březen, duben 2022

Hravá forma stmelení kolektivu a pěstování pozitivního klimatu školy – akce „Barevný týden“ se uskutečnila od 14. do 18. března. Pro každý den byly určeny 1 – 2 barvy, do kterých se žáci měli obléknout, čím více, tím lépe. Akce byla pojata i jako soutěž – soutěžilo se o to, jaká třída chodila po dobu týdne nejvíce „vybarvená“. O hodnocení se postarali jednotliví zástupci ŽP. Nejvíce bodů nasbíraly třídy 9. A, 7. A a 7. B.

Zprávy z činnosti ŽP – leden, únor 2022

31. ledna, v den vydávání pololetního vysvědčení, se uskutečnila akce „Cinema school“, při které se promítaly filmy dle výběru jednotlivých tříd. Navržena a diskutována byla akce „Barevný týden“, kdy by žáci přišli do školy v předem určené barvě. Prozatím byly vybrány barvy, každý den jiná: červená (růžová), černá (bílá), modrá (fialová), šedá. O další organizaci budeme jednat na dalších zasedáních.

Zprávy z činnosti ŽP – listopad, prosinec 2021

Hlavní náplní schůzek v tomto období byla příprava, realizace a vyhodnocení soutěže o nejlépe vyzdobenou třídu vánoční tematikou. Akce byla zástupci ŽP kladně hodnocena, soutěže se zúčastnila většina tříd, výherci soutěže byly třídy 7. B na 2. stupni a 5. A na 1. stupni. Dále byla žákům představena pořádaná celorepubliková anketa Zlatý Ámos, někteří zástupci o ni vyjádřili zájem. S větším ohlasem se však setkal návrh uspořádat na naší škole vlastní anketu o nejoblíbenějšího, nejsympatičtějšího… učitele.

Zprávy z činnosti ŽP – září, říjen 2021

Během září proběhly ve třídách volby, každá třída od 4. do 9. ročníku si zvolila své dva zástupce, kteří budou svou třídu v ŽP zastupovat a reprezentovat. První schůzky byly seznamovací a informační. Navrhovány byly také první akce a projekty, které by se v novém školním roce mohly uskutečnit. ŽP se v tomto školním roce bude scházet jednou za 14 dní v pátek před vyučováním (od 7:30 do 7:50). Předsedkyní ŽP byla zvolena Lilly Anna Jahnová (9. A), místopředsedkyní Barbara Bošková (8. C).

"

Zprávy z činnosti ŽP – září, říjen 2020

Během září proběhly ve třídách volby, každá třída od 4. do 9. ročníku si zvolila své dva zástupce, kteří budou svou třídu v ŽP zastupovat a reprezentovat. Před uzavřením škol došlo začátkem října pouze k první schůzce zvolených členů parlamentu. Byla to schůzka seznamovací a informační. Navrhovány byly také první akce a projekty, které by se v novém školním roce mohly uskutečnit. Po domluvě se členy se parlament v tomto školním roce (pokud nepotrvá distanční výuka) bude scházet jednou za 14 dní ve čtvrtek před vyučováním (od 7:30 do 7:50).

"

Zprávy z činnosti ŽP – únor 2020

Začátkem února jsme opět zavítali do Domova pokojného stáří. Pro tamní seniory jsme si po vánočních „Ježíškových vnoučatech“ připravili jeden z dalších skupinových programů. Žáci si pro babičky a dědečky připravili výrobu papírového čtyřlístku, dále si společně zazpívali a zbývající čas jsme strávili vzájemným povídáním při čaji a malém občerstvení. Atmosféra byla velmi radostná a vřelá.

S vybranými žáky 9. ročníků (účastníky) a 8. ročníků (organizátory) jsme se pravidelně scházeli nad plánováním školního plesu pro 9. ročníky, který se uskuteční 17. března.

Dále na březen připravujeme soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu jarními (velikonočními) motivy.

"

Zprávy z činnosti ŽP – leden 2020

Na prvním lednovém setkání proběhla reflexe projektu „Klatovská Ježíškova vnoučata“ – žáci promluvili o své individuální zkušenosti z návštěvy vybraného seniora v Domově pokojného stáří nebo z hromadného vystoupení a tvoření v Domově seniorů v Újezdci. U všech se opakovaly pocity radosti, štěstí a spokojenosti. I druhý ročník projektu jsme vyhodnotili jako vydařený a úspěšný.

Během ledna probíhala příprava na projekt „Cinema school“, zástupci ŽP se zapojili do jeho organizace – rozvíjeli své schopnosti komunikace se spolužáky i s učiteli. Každá třída si vybrala film, který by chtěla společně zhlédnout. Projekt se poté uskutečnil 30. ledna – v den vydávání pololetního vysvědčení.

Žáci 9. ročníků vyslovili přání uspořádat pro sebe a své spolužáky školní ples. Byla domluvena pravidla pro pořádání této akce, se kterými žáci souhlasili, takže nyní nic nebrání tomu, abychom se společně pustili do plánování a organizování této akce, která se uskuteční v březnu.

"

Zprávy z činnosti ŽP – listopad, prosinec 2019

Hlavní náplní schůzek v tomto období byla příprava a realizace 2. ročníku projektu Klatovská Ježíškova vnoučata.

Dne 11. prosince 2019 jsme s vybranými žáky 5. až 9. ročníků navštívili Domov pro seniory v Újezdci. Žáci, kteří projevili zájem se do akce zapojit, si pro seniory připravili zajímavý předvánoční program. Seniory překvapili společným zpíváním koled a výrobou vánoční dekorace.

20191211 10232320191211 09514420191211 101001

V Domově pokojného stáří si místní senioři opět připravili seznam skromných přání. Žáci plnili přání a navštívili vybraného seniora sami, s kamarádem nebo i se svojí rodinou. Navíc o hromadnou návštěvu se 17. 12. postarali žáci 9. tříd. Společně se seniory zpívali koledy, povídali si s nimi, rozdávali drobné dárečky a přání.

Všichni senioři byli potěšeni přítomností dětí, komunikací a spoluprací s nimi. Žáci si odnesli dobrý pocit, že mohli seniorům udělat radost svou přítomností, připravenými aktivitami a drobnými dárky.

JV1

Kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

certifikát jídelna

aktivni_skola.2