Základní škola Klatovy
 Čapkova ul. 126, 339 01


tel.: 376 313 353   zscapkova@investtel.cz 

  
  

 

 

 

 xax

Logolink OP VVV hor barva czProjekt Polytechnická výchova je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink OP VVV hor barva cz

Projekt Školní kluby je spolufinancován Evropskou unií.

 Ve škole působí školní psycholog, školní speciální pedagog a sociální pedagog.

 

 

Logolink OP VVV hor barva cz

Projekt Školní poradenské pracoviště je spolufinancován Evropskou unií.

Ve škole působí školní psycholog, školní speciální pedagog a sociální pedagog.

obnova

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

 plakát

  

 

 

Dotační projekty ZŠ Klatovy, Čapkova ul.:

 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4 „EU – peníze školám“
 • projekt „Zdravá třída“ (grantový program Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 2011)
 • projekt „Žijeme spolu“ (grantový program Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 2012)
 • partner projektu „Výstavba venkovního sportoviště pro ZŠ Klatovy, Čapkova ul., operační program ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory Rozvoj infrastruktury základního středního a vyššího odborného školství
 • partner projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 7.1 "KANTOR IDEÁL – Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky"
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.1, výzva č. 56 „Podpora čtenářské gramotnosti a cizích jazyků“
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.1, výzva č. 57 „Pracovní výchova a cizí jazyky“
 • OP Výzkum, vývoj, vzdělávání; výzva č. 22 „Školní poradenské pracoviště“ (1. 9. 2é16 – 31. 8. 2018)
 • partner projektu IROP, 47. výzva číslo 06_16_063 „Vybavení základních škol v Klatovech“
 • OP Výzkum, vývoj, vzdělávání; výzva č. 63 „Školní kluby“ (1. 9. 2018 – 31. 8. 2020)
 • OP Výzkum, vývoj, vzdělávání; výzva č. 80 „Polytechnická výchova“ (1. 9. 2020 – 31. 8. 2022)
 • projekt „Setkání žáků partnerských škol“ (dotační program Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 2022 – Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže)
 • OP Jan Amos Komenský, výzva č. 02 „Profesní rozvoj pracovníků“ (1. 9. 2022 – 31. 8. 2025)
 • Příjemce dotačního programu MŠMT „Národní plán obnovy – Doučování“ (2022 – 2023)
 • Příjemce dotačního programu MŠMT „Prevence digitální propasti“ a „Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence“ (2022, 2023)
 • Pogram rozvoje venkova ČR SZIF „Rekonstrukce šaten v ZŠ Klatovy, Čapkova ul.“ – i. část (2023)