Základní škola Klatovy
 Čapkova ul. 126, 339 01


tel.: 376 313 353   zscapkova@investtel.cz 

  
  

logo motyl

 

oceneni

Sekretariát školy

tel.: 376 313 353

Škola podporující zdraví

Zdraví není jen činnost a souhra jednotlivých lidských orgánů. Je to i soužití lidí a souhvězdí mnoha humánních individuálních a sociálních hodnot, jako je důstojnost, svoboda, spravedlnost a důvěryhodnost. Rozhodující pro zdraví lidí v 21. století bude nejen „zásoba“ vzdělanosti nakumulované předchozími generacemi, ale také stav živé morálky, vzájemné důvěry a sociability nás všech. Pokud by lidé žili v nezdravých vztazích a nezdravé společnosti, pak žádné pilulky, injekce ani operace jim zdraví nezajistí.

prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (2004)

Proč jsme se stali školou podporující zdraví?

Program škola podporující zdraví poskytuje komplexní základ pro podporu zdraví a nastavuje prostředí, které je odrazovým můstkem pro další programy cíleně zaměřené na rizikové faktory životního stylu a specifickou prevenci. Jedná se o dlouhodobý a ověřený program Světové zdravotnické organizace (WHO), který se realizuje ve školách všech světadílů.

Jsou ve světě s programem škol podporujících zdraví nějaké zkušenosti?

Škola podporující zdraví je program, který vznikl ve Skotsku v roce 1986 jako reakce na rostoucí výskyt rizikových faktorů životního stylu dětí a mládeže. Vzhledem ke koncepčnímu řešení podpory zdraví byl záhy zařazen mezi programy Světové zdravotnické organizace a doporučen k implementaci ve školách po celém světě. V roce 2013 bylo do programu jen v Evropě zapojeno cca 35 000 škol. Koordinační centrum evropské sítě Schools for Health in Europe se sídlem v Holandsku sdružuje 45 evropských zemí.

Jsou s programem zkušenosti v českých školách?

            V České republice byl program zahájen v roce 1991. V současné době registruje Národní koordinační centrum téměř 300 škol mateřských, základních a středních, které jsou členy národní sítě škol podporujících zdraví v ČR.

Kdy jsme se stali školou podporující zdraví?

V roce 2000 jsme zahájili přípravy na vstup mezi školy podporující zdraví a po splnění všech podmínek jsme byli v květnu 2002 do národní sítě zařazeni.

Jaké jsou principy, ze kterých škola podporující zdraví vychází?

            Škola podporující zdraví je založena na dvou integrujících principech, respektu k přirozeným potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa (Maslowova pyramida potřeb) a rozvíjení komunikace a spolupráce.

Jakými prostředky může škola uspokojovat potřeby žáků?

  • Fyziologické potřeby mohou být uspokojovány dostatkem pohybu, zdravým prostředím třídy a školy, režimem vyučování, správnou výživou a pitným režimem.

  • Na potřeby bezpečí a jistoty se podílejí školní pravidla, neohrožující chování učitele, zájem učitele o žáka, spravedlnost učitele, projevování důvěry, stabilita pracovních podmínek, spravedlivé ocenění aj. Pro efektivní učení je zajištění pocitu bezpečí prvním a nezbytným krokem.

  • Potřeby sounáležitosti jsou naplňovány např. posilováním pocitu, že někam patřím, spolupodílím se na vytváření něčeho, spoluúčastním se na rozhodování.

  • Potřeby seberealizace a sebeaktualizace jsou uspokojovány zajištěním nabídky volitelných předmětů, kroužků aj.

Jakými způsoby škola rozvíjí komunikaci a spolupráci?

  • Komunikace založená na respektu k základním lidským potřebám přispívá k pocitu bezpečí, sounáležitosti, k seberealizaci a projevu uznání.

  • Spoluprací rozumíme společnou práci nejméně dvou osob, jejich společné směřování k určitému cíli, které posouvá řešení problémů kupředu tím, že umocňuje síly jednotlivců a umožňuje dosahování výsledků, kterých nemůže dosáhnout jednotlivec sám.

Podle jakých pravidel škola podporující zdraví funguje?

Škola podporující zdraví staví na třech pilířích, které dohromady obsahují devět zásad podpory zdraví ve škole.

obrazek

Kam směřujeme?

Smyslem programu není dosažení určitého definovaného stavu, ale trvalá realizace aktivit, kterými se přibližujeme k variantě, kterou pokládají za nejlepší možnou všichni, kterých se škola týká.

„S velkým respektem se dívám na stovky škol, které pozitivně reagovaly a do programu Škola podporující zdraví se zapojily. Vůbec to není snadný a lehký program a vůbec to není něco samozřejmého. Naopak jde o velmi propracovaný, sofistikovaný, vícevrstevnatý program, který reprezentuje dobrou praxi v tom nejlepším slova smyslu.“

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (2015)

 

Kalendář akcí

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

certifikát jídelna

aktivni_skola.2