...škola podporující zdraví
Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

logo motyl

 

oceneni

Zápis žáků do 1. ročníku

pro školní rok 2020 – 2021

 

Organizace a průběh zápisu

            V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR dochází v letošním roce ke změně organizace zápisu žáků k povinné školní docházce na základních školách.

            Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020 - 2021 na ZŠ Klatovy, Čapkova ul. bude probíhat v termínu od 14. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Jak postupovat, když chcete podat

 

 ·       žádost o přijetí do 1. ročníku na ZŠ Klatovy, Čapkova ul.

1.     Z webových stránek školy (www.zscapkova.cz) si vytisknete následující formuláře, které vyplníte (tiskopisy si také můžete vyzvednout v sekretariátu školy denně od 8.00 do 15:00 hodin):

-   Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (registrační číslo doplní škola)

-    Zápisní list

-    Souhlas se zpracováním osobních údajů

2.     Dokumenty můžete doručit do ZŠ následujícími způsoby:

a)     datovou schránkou:   j8zgnrp

b)  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

c)     poštou: ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126, 339 01 Klatovy

d)  osobním podáním: denně od 8:00 do 15:00 h, informace na tel.: 376 313 353

3.     Informaci o registračním čísle obdržíte po podání žádosti o přijetí mailem, popř. SMS (prosíme o čitelné uvedení e-mailové adresy a tel.čísla v Žádosti o přijetí)

4.     Rozhodnutí o přijetí bude uveřejněno do konce května na webových stránkách školy (www.zscapkova.cz) a vyvěšeno na hlavním vchodu školy. V seznamu bude dítě uvedeno pod přiděleným registračním číslem.

 

·        žádost o odklad povinné školní docházky

1.     Z webových stránek školy (www.zscapkova.cz) si vytisknete následující formuláře, které vyplníte (tiskopisy si také můžete vyzvednout v sekretariátu školy denně od 8:00 do 15:00 hodin):

-        Žádost o odklad povinné školní docházky

2.     Zajistíte si dvě přílohy k žádosti:

a)     doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

b)     doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

3.     Dokumenty můžete doručit do ZŠ následujícími způsoby:

a)     datovou schránkou:   j8zgnrp

b)  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

c)     poštou: ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126, 339 01 Klatovy

d)     osobním podáním: denně od 8:00 do 15:00 h, informace na tel.: 376 313 353

4.     O vyřízení žádosti o odklad, popř. o nutnosti doplnění žádosti budete informováni telefonicky, popř. mailem (prosíme o čitelné uvedení tel.čísla a e-mailové adresy v Žádosti o odklad)

5.     V domluveném termínu si ve škole proti podpisu vyzvednete rozhodnutí o odkladu

 

V Klatovech 30. 3. 2020

 

PaedDr. Mgr. Dana Martinková, Ph.D.

ředitelka školy                

 další: Školské obvody

            Kritéria pro přijetí

            Zmocnění

            Desatero pro rodiče