Základní škola Klatovy
 Čapkova ul. 126, 339 01


tel.: 376 313 353   zscapkova@investtel.cz 

  

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zscapkova.cz/www/templates/4/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zscapkova.cz/www/templates/4/html/modules.php on line 36

logo motyl

 

oceneni


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zscapkova.cz/www/templates/4/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zscapkova.cz/www/templates/4/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zscapkova.cz/www/templates/4/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zscapkova.cz/www/templates/4/html/modules.php on line 36

Sekretariát školy

tel.: 376 313 353


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/doc/www.zscapkova.cz/www/templates/4/functions.php on line 205

Zprávy z činnosti ŽP – září, říjen 2021

Během září proběhly ve třídách volby, každá třída od 4. do 9. ročníku si zvolila své dva zástupce, kteří budou svou třídu v ŽP zastupovat a reprezentovat. První schůzky byly seznamovací a informační. Navrhovány byly také první akce a projekty, které by se v novém školním roce mohly uskutečnit. ŽP se v tomto školním roce bude scházet jednou za 14 dní v pátek před vyučováním (od 7:30 do 7:50). Předsedkyní ŽP byla zvolena Lilly Anna Jahnová (9. A), místopředsedkyní Barbara Bošková (8. C).

"

Zprávy z činnosti ŽP – září, říjen 2020

Během září proběhly ve třídách volby, každá třída od 4. do 9. ročníku si zvolila své dva zástupce, kteří budou svou třídu v ŽP zastupovat a reprezentovat. Před uzavřením škol došlo začátkem října pouze k první schůzce zvolených členů parlamentu. Byla to schůzka seznamovací a informační. Navrhovány byly také první akce a projekty, které by se v novém školním roce mohly uskutečnit. Po domluvě se členy se parlament v tomto školním roce (pokud nepotrvá distanční výuka) bude scházet jednou za 14 dní ve čtvrtek před vyučováním (od 7:30 do 7:50).

"

Zprávy z činnosti ŽP – únor 2020

Začátkem února jsme opět zavítali do Domova pokojného stáří. Pro tamní seniory jsme si po vánočních „Ježíškových vnoučatech“ připravili jeden z dalších skupinových programů. Žáci si pro babičky a dědečky připravili výrobu papírového čtyřlístku, dále si společně zazpívali a zbývající čas jsme strávili vzájemným povídáním při čaji a malém občerstvení. Atmosféra byla velmi radostná a vřelá.

S vybranými žáky 9. ročníků (účastníky) a 8. ročníků (organizátory) jsme se pravidelně scházeli nad plánováním školního plesu pro 9. ročníky, který se uskuteční 17. března.

Dále na březen připravujeme soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu jarními (velikonočními) motivy.

"

Zprávy z činnosti ŽP – leden 2020

Na prvním lednovém setkání proběhla reflexe projektu „Klatovská Ježíškova vnoučata“ – žáci promluvili o své individuální zkušenosti z návštěvy vybraného seniora v Domově pokojného stáří nebo z hromadného vystoupení a tvoření v Domově seniorů v Újezdci. U všech se opakovaly pocity radosti, štěstí a spokojenosti. I druhý ročník projektu jsme vyhodnotili jako vydařený a úspěšný.

Během ledna probíhala příprava na projekt „Cinema school“, zástupci ŽP se zapojili do jeho organizace – rozvíjeli své schopnosti komunikace se spolužáky i s učiteli. Každá třída si vybrala film, který by chtěla společně zhlédnout. Projekt se poté uskutečnil 30. ledna – v den vydávání pololetního vysvědčení.

Žáci 9. ročníků vyslovili přání uspořádat pro sebe a své spolužáky školní ples. Byla domluvena pravidla pro pořádání této akce, se kterými žáci souhlasili, takže nyní nic nebrání tomu, abychom se společně pustili do plánování a organizování této akce, která se uskuteční v březnu.

"

Zprávy z činnosti ŽP – listopad, prosinec 2019

Hlavní náplní schůzek v tomto období byla příprava a realizace 2. ročníku projektu Klatovská Ježíškova vnoučata.

Dne 11. prosince 2019 jsme s vybranými žáky 5. až 9. ročníků navštívili Domov pro seniory v Újezdci. Žáci, kteří projevili zájem se do akce zapojit, si pro seniory připravili zajímavý předvánoční program. Seniory překvapili společným zpíváním koled a výrobou vánoční dekorace.

20191211 10232320191211 09514420191211 101001

V Domově pokojného stáří si místní senioři opět připravili seznam skromných přání. Žáci plnili přání a navštívili vybraného seniora sami, s kamarádem nebo i se svojí rodinou. Navíc o hromadnou návštěvu se 17. 12. postarali žáci 9. tříd. Společně se seniory zpívali koledy, povídali si s nimi, rozdávali drobné dárečky a přání.

Všichni senioři byli potěšeni přítomností dětí, komunikací a spoluprací s nimi. Žáci si odnesli dobrý pocit, že mohli seniorům udělat radost svou přítomností, připravenými aktivitami a drobnými dárky.

JV1

"

Zprávy z činnosti ŽP – září, říjen 2019

Během září proběhly ve třídách volby, každá třída od 4. do 9. ročníku si zvolila své dva zástupce, kteří budou svou třídu v ŽP zastupovat a reprezentovat. ŽP se v tomto školním roce bude scházet každé úterý před vyučováním (od 7:30 do 7:50). Začátkem října proběhl pro zvolené členy dvouhodinový adaptační kurz, jehož cílem bylo stmelení kolektivu za pomoci různých her a aktivit na seznámení, spolupráci a komunikaci. Žáci také měli možnost diskutovat a navrhovat akce a projekty na školní rok 2019/2020. Navrhován byl mimo tradiční akce a projekty např. školní ples 9. ročníků nebo přespání ve škole jako odměna pro aktivní členy ŽP. Předsedkyní ŽP byla zvolena Adéla Kovaříková (9. A), místopředsedkyní Vendula Reháková (9. A). 

"

Zprávy z činnosti ŽP – květen, červen 2019

Za pravidelnou účast na zasedáních ŽP a za celoroční působení a aktivitu v ŽP dostali žáci možnost navrhnout a vybrat si, kam se chtějí za odměnu podívat. Odhlasována a plánována byla tzv. úniková hra. Začátkem června jsme tedy s žáky podnikli výlet do Plzně, kde si členové ŽP měli možnost „únikovku“ vyzkoušet. Místnosti obsahovaly řadu šifer, hlavolamů a překážek, které soutěžící museli ve vzájemné spolupráci překonat. Všechny skupiny byly úspěšné a z místností se v určeném časovém termínu všichni dostali. Výlet jsme si společně velmi užili.

Při závěrečných setkáních se členové ŽP vyjadřovali k uskutečněným akcím a projektům, dávali zpětnou vazbu, hodnotili, co se jim jako žákovskému parlamentu povedlo i co bychom mohli ještě v příštím školním roce společně vylepšit.

"

Zprávy z činnosti ŽP – Duben 2019

Během dubna navštívili vybraní žáci opět Domov pokojného stáří Naší Paní. Pro již známé seniory si připravili obdobný program jako v březnu pro seniory v Domově seniorů v Újezdci. Proběhly celkem tři návštěvy a žáci s klatovskými seniory společně tvořili, zpívali, zahráli jim divadelní představení, při kterých došlo k prohloubení vztahů mezi dvěma generacemi.

P1000295P1000336

 

"

Zprávy z činnosti ŽP – BŘEZEN 2019

1) 6. března proběhl druhý ročník školního fóra, kde zástupci 4. až 9. ročníků měli příležitost vyjádřit, co se jim na škole a ve městě líbí a co by naopak chtěli změnit nebo vylepšit. Žáci ve vzájemné spolupráci zdůraznili deset oblastí, které by ve škole a ve městě chtěli změnit. K navrhovaným tématům se posléze vyjádřila paní ředitelka a pan místostarosta Kříž.

20190306 10494220190306 10501020190306 11424720190306 110851

2) V návaznosti na náš projekt „Klatovská Ježíškova vnoučata“ jsme spolupráci navázali s Domovem seniorů v Újezdci. K propojení dvou generací došlo 20. března formou skupinových aktivit, kdy si žáci 7. a 8. ročníků pro seniory připravili tvořivý, hudební i divadelní program.

20190320 10283720190320 10335820190320 104550

3) Průběžně probíhá s žáky diskuse o aktuálních tématech a situaci ve škole – obracíme se na zástupce ŽP, pokud je potřeba, aby informovali své spolužáky o dění ve škole a podíleli se svými návrhy na řešení – např. problémové chování některých žáků na toaletách a udržování pořádku a čistoty na toaletách.

"

Zprávy z činnosti ŽP – ÚNOR 2019

1) reflexe projektu „Cinema school“ – do případných příštích ročníků projektu jsme společně hledali možnosti na zlepšení, s projektem byli žáci spokojení a hodnotili ho kladně.

2) pokračování přípravy školního fóra – datum konání školního fóra je 6. března, vrcholí tedy přípravy na něj: chystají se pozvánky pro hosty školního fóra, zástupci ŽP je plánují předat a tím pana místostarostu i osobně na akci pozvat. Zástupci ŽP se svými spolužáky probírají a připravují návrhy témat na projednání na školním fóru.

3) Akce se seniory – na březen je plánována akce pro seniory v Újezdci, které se s připraveným skupinovým programem zúčastní třídy 7. A (výtvarná dílna – tvorba jednoduchých výrobků), 8. A (divadelní představení), 8. B (společné zpívání). Konkrétní datum bude domluven s pracovnicí Domova začátkem března. O tento program projevil zájem i Dům pokojného stáří Naší paní, takže domlouváme termíny na duben/květen.

4) zástupci ŽP odhlasovali návrh o představení a seznámení budoucích 4. ročníků s fungováním a činností žákovského parlamentu.

5) Projekt „Zatočme se šikanou“ – žákům byl představen projekt a byla jim nabídnuta účast v něm.

"

Zprávy z činnosti ŽP – LEDEN 2019

1) reflexe projektu „Klatovská Ježíškova vnoučata“ – žákům byla předána pozitivní zpětná vazba od pracovnic Domova pokojného stáří a účastníci projektu z řad žáků promluvili o své vlastní zkušenosti. Projekt jsme společně vyhodnotili jako úspěšný, senioři byli spokojení, děti měly také dobrý pocit.

JV2JV3JV6JV4

2) plánování hromadné akce pro seniory v Újezdci – setkání žáků se seniory při nějaké tvořivé činnosti nebo divadelním představení proběhne v 1. polovině března. Třídy, které se přihlásily, mají za úkol dokončovat přípravné práce na tuto akci.

3) projekt „Cinema school“ – na den, kdy žáci dostávají vysvědčení je připravována akce, kdy se ve třídách budou promítat filmy dle vlastního výběru tříd. Zástupci ŽP se zapojili do organizace projektu – zajistili přehled filmů, komunikovali s učiteli a společně s nimi také překontrolovali funkčnost techniky.

4) žáci byli informováni o připravovaném druhém ročníku Školního fóra, které se na naší škole uskuteční 6. března, a kde žáci (zástupci ŽP 5. – 9. ročníků) budou moci debatovat a navrhovat možnosti na zlepšení: a) v naší škole, b) v našem městě. O vítězných návrzích se následně bude diskutovat s vedením školy i s vedením města (konkrétně s p. místostarostou Křížem, který na akci zavítá), jaké jsou možnosti a podmínky na jejich realizaci a co pro to mohou udělat sami žáci.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zscapkova.cz/www/templates/4/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zscapkova.cz/www/templates/4/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zscapkova.cz/www/templates/4/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zscapkova.cz/www/templates/4/html/modules.php on line 36

Kalendář akcí

leden 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zscapkova.cz/www/templates/4/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zscapkova.cz/www/templates/4/html/modules.php on line 36

certifikát jídelna


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zscapkova.cz/www/templates/4/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zscapkova.cz/www/templates/4/html/modules.php on line 36

aktivni_skola.1

2