...škola podporující zdraví
Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126