Základní škola Klatovy
 Čapkova ul. 126, 339 01


tel.: 376 313 353   zscapkova@investtel.cz 

  
  

„Každé dítě je v něčem nadané“.

 

Ve školním roce 2018 – 2019 jsme koncipovali systém podpory rozvoje nadání a potenciálu každého žáka naší školy. V následujícím školním roce jsme si navržené postupy ověřovali a zdokonalovali tak, abychom mohli získané zkušenosti plně uplatnit v nadcházejícím školním roce 2020 – 2021.

Systém podpory nadání a potenciálu každého žáka naší školy:

  1. Základním prvkem podpory nadání a potenciálu každého žáka je kvalitní, bezpečné a podnětné klima jednotlivých tříd a celé školy. Jedná se především o součinnost třídních učitelů s danou třídou na základě třídních pravidel, moderaci vztahů ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, komunikaci žáků napříč školou v žákovském parlamentu, podporující komunikaci škola – rodiče.
  2. Na bezpečné a podporující prostředí navazuje vnitřní koncepčně - systémová diferenciace, která probíhá uvnitř třídy a má flexibilní podobu. Jedná se především o diferenciované dělení tříd (např. v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyky), výběrové semináře volitelných předmětů, programy podpory nadaných (jednorázové či krátkodobé semináře a akce), jazykové kluby, kroužky podporující nadání, projektové dny ve škole i mimo školu aj.
  3. Vnitřní koncepčně - systémová diferenciace následně umožní osobní rozvoj žáků. Žáci poznají své silné i slabé stránky, vnitřní limity a hodnoty. Na základě individuální motivace a sebeřízení budou moci zažívat vyšší míru osobního úspěchu. Jeden z klíčových předpokladů úspěšného vzdělávání každého žáka je jeho aktivita ve výuce (někdy označovaná jako participace nebo angažovanost).

Kalendář akcí

únor 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

certifikát jídelna

aktivni_skola.1

2