...škola podporující zdraví
Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

Nabídka zaměstnání:

 

KUCHAŘ / KUCHAŘKA

pravidelná pracovní doba

info u ved.školní jídelny

tel.602 254 356

 

Zájmové kroužky

Zájmová TV

Rozvíjí pohybové dovednosti nad rámec tělesné výchovy formou her a soutěží. Připravuje na sportovní soutěže mezi školami.

Gymnastika

Nabízí gymnastickou přípravu na čtyřech nářadích: přeskoku, hrazdě, lavičce (kladince) a akrobacii.

Košíková

Formou her se děti seznamují s jednotlivými herními dovednostmi a učí se bojovat za svůj tým.

Šikulové

Výtvarný kroužek Šikulové je zaměřen na estetické vnímání světa a výtvarný rozvoj žáků.

Tvořivý kroužek

Je zaměřen na rozvoj kreativity a tvůrčích schopností u dětí.