...škola podporující zdraví
Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

logo motyl

 

oceneni

Divadelní soubor

Otakárek

Divadelní soubor naší základní školy spatřil světlo světa v září roku 2008 pod vedením Mgr. Marie Naušová, DiS. Jeho první krůčky doprovázel Dětský pěvecký sbor Berušky. Žáci společně nacvičili vánoční pásmo písní s dramatickým doprovodem, hru o sv. Václavovi a muzikál Karkulka z dílny pánů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Od roku 2009 byl divadelní soubor pojmenován OTAKÁREK. Jeho členové se účastnili různých akcí. Pomáhali zahajovat Tříkrálové sbírky, přispěli krátkými scénkami a vystoupeními v rámci akce Pohádkový les Habartice – Zdebořice, připravovali program na oslavách sv. Martina na Hůrce atd. Kromě divadelní tvorby se DDS Otakárek začal zajímat i o filmovou produkci. V roce 2009 bylo zahájeno natáčení vybraných příběhů ze Starých pověstí českých. V roce 2011 byl dokončen krátký film „Dívčí válka“. Další krátké filmové ukázky se objevily v rámci divadelních vystoupení Rusalka a Lotrando a Zubejda. Velkou zkušeností byla pro DDS Otakárek účast na festivalu Dětský divadelní TARTAS 2011, kde se prezentoval představením „Vánek dějin aneb Příběh chudého studenta“. V roce 2011 byla Otakárku nabídnuta spolupráce na divadelním představení „Anežčina cesta“. Díky této historické scénce si mohl Otakárek zahrát na nádvoří hradu Loket, v Chlumu svaté Máří u Chomutova, na hradě Rýzmberku u Kdyně. V posledních letech se s dětmi můžete setkat na školních akademiích, kde jsou prezentovány krátké divadelní scénky ze světa pohádek a dětských radovánek. DDS Otakárek nabízí dětem svět fantazie a her. Vzájemně se učí respektovat jeden druhého a prostřednictvím divadla otevírá dveře do světa pohádek a příběhů. Naší snahou je poučit se z něj a vyprávět o něm ostatním na prknech, která znamenají svět.