...škola podporující zdraví
Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

Nabídka zaměstnání:

 

KUCHAŘ / KUCHAŘKA

pravidelná pracovní doba

info u ved.školní jídelny

tel.602 254 356

 

Sekretariát školy

tel.: 376 313 353

"

Zápis z 18.1. a 1.2. 2018

18.1. 2018

Schůzky žákovského parlamentu se účastnila  také ředitelka školy PaeDr. Bc. Dana Martínková, PhD.
 Vyjádřila se k výsledkům ankety, která proběhla na základě školního fóra.

Výsledky ankety:

Nejvíce žáků dalo hlas bodu zlepšení šaten (132 hlasů). 
Na druhém místě žáci hlasovali pro zavedení automatu na svačiny (107 hlasů). 
Na třetím místě pak skončil návrh  pro lepší zabezpečení školy (83 hlasů).

Celkové výsledky ankety:

Oprava haly – 39 hlasů

Rychlejší výdej obědů – 68 hlasů

Topení – více topit – 35 hlasů

Zabezpečení školy  - 83 hlasů

Zavedení automatu na svačiny – 107 hlasů

Zlepšení kvality stravování – 58 hlasů

Zlepšení šaten – 132 hlasů

 

 

 1.2. 2018

Na žákovském parlamentu byli zástupci jednotlivých  tříd informování o schůzce zástupců žákovského parlamentu s vedoucí školní jídelny, která se konala 31.1.2018.  Projednávána byla následující témata:

  • kvalita a chuť obědů
  • hygiena - čistota nádobí, talířů, táců a příborů
  • rychlost výdeje obědů

Žáci na školní jídelně také ocenili velký výběr salátů a nápojů, dobré polévky, dostatek prostoru, výzdobu a speciální balíčky (např. na Mikuláše apod.).

Parlament dále projednal návrh pro zpestření doby přestávek. V praxi by se měla  každá třída domluvit na písničce, kterou by chtěla o přestávce slyšet ze školního rozhlasu. Všichni přítomní členové parlamentu hlasovali pro tento návrh. Do příštího setkání se třídy domluví na písničkách a bude vytvořen seznam hraných písní. 

"   
Plánování

Dne 4. října  2017 se žáci 4.A - 9.C sešli ve cvičném bytě, kde strávili 1.- 4. vyuč.hodinu. Předsedou byl zvolen Vojtěch Rehák a místopředsedou Andrea Hadravová. Hlasovalo se o třech možnostech: modernizace tělocvičny, výmalba chodeb nebo rekonstrukce šaten. Ta se ukázala z pohledu žáků jako nejpotřebnější. V následné diskusi se přimlouvali za nová pletiva (stará jsou již zohýbaná), nová světla-instalace fotobuněk (šatny jsou dost tmavé), nové háčky (staré jsou polámané), nové cedulky na dveře šaten, případné zvětšení šaten (aby se nemuseli převlékat  mimo ně). Součástí programu pak bylo plánování akcí pro aktuální školní rok. Další setkání zástupců parlamentu se uskuteční 19.10.2017.

"
 Zajištění dohledů v jídelně

Dne 8. června 2017 žáci na schůzce školního parlamentu diskutovali o průběhu Dne dětí, hodnotili jednotlivé aktivity. Dalším bodem bylo pak projednání zajišťování dohledů v jídelně v odpoledních hodinách. Další zasedání se bude konat 22. června 2017.

"
 Činnost školního parlamentu ve 2.pololetí školního roku 2016/2017

I v druhém pololetí se zástupci jednotlivých tříd účastnili pravidelných zasedání, kde se zabývali aktuálním děním na naší škole. Diskutovali o tom, co by ve škole chtěli změnit, plánovali akce a soutěže, jejichž cílem bylo přispět ke zlepšení klimatu celé školy a také k tomu, aby se dětem ve škole více líbilo.

Vyhlášena byla velikonoční soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu, do které se ochotně zapojily všechny třídy. Projednáváno bylo téma zlepšení vztahů ve třídách, kdy žáci projevovali zájem o to, aby se s tímto tématem pracovalo. Diskutovalo se o tématu poškozování školního majetku, o péči o okolí školy, kdy se žáci dohodli, že v budoucnu se budou podílet na úklidu kolem školy i oni. Projednána byla organizace Dne dětí – akci pro 1. stupeň zabezpečily 9. ročníky.

"
Prostředí kolem školy

Dne 4.května 2017 žáci na schůzce školního parlamentu diskutovali o péči o okolí školy, dohodli se, že v budoucnu se budou podílet na úklidu kolem školy i oni. Vše bude ještě projednáno a upřesněno na dalších schůzkách.

"
Žákovský parlament – činnost školního parlamentu v prvním pololetí školního roku 2016/2017

Začátkem školního roku si každá třída zvolila své dva zástupce, kteří se pravidelně účastní zasedání Žákovského parlamentu. Setkání parlamentu se konají pravidelně jednou za dva týdny ve čtvrtek v 7:30 ráno. I přes brzkou ranní dobu zvolení žáci pravidelně a angažovaně dochází na setkání. Na prvních setkáních se projednávaly a schvalovaly stanovy žákovského parlamentu, byla zvolena předsedkyně Denisa Bulínová z 9. A a jako její zástupkyně byla zvolena Kateřina Zemanová z 9. B. Předběžně byly projednány náměty na činnost v novém školním roce. Projednána byla také příprava a organizace akce na Mikuláše. Na dalších zasedáních se diskutovalo o nedostatcích, které žáci vnímali ve školní jídelně, vybraní zástupci se s Mgr. Christofovou zúčastnili schůzky s vedoucí školní jídelny, při které si obě strany mohly navzájem vyjasnit své postoje. Mgr. Zwiefelhoferová dále s žáky projednala organizaci celoškolního projektového dne Cinema school. Na posledním zasedání se s žáky projednávala výzdoba ve třídách.

Kalendář akcí

říjen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

certifikát jídelna

aktivni_skola.